Stängt på klubben tills vidare

P.g.a. det rådande läget och folkhälsomyndighetens rekommendationer, kommer klubben att hålla stängt tills rekommendationerna ändras till det bättre.

För våra medlemmar kommer vi dock att erbjuda 1-2 Zoom pass i veckan under rådande omständigheter. Mera information kommer via medlemsmailen!