Klubben

Kombatan
Klubben finns för alla som vill träna och utvecklas inom filippinsk kampsport. Vi värnar om bra gemenskap, alla tränar efter sina förutsättningar och med respekt för sina kamrater. Vi lär oss vad träning, strävan och jävlar anamma kan ge för effekter och resultat på träningen och även i vardagen. För oss är nyfikenhet till att lära mer och viljan att förbättras inom filippinsk kampsport grunden för vår genuina klubbanda.

Historia

Klubben startades 2009 och har sedan dess sakta växt. Idag har vi tränade i flera grupper och åldrar.

Värdegrund

Gemenskap och lekfullhet

Kombatan Göteborg erbjuder ett lekfullt sätt att träna Filippinsk kampsport (FMA). Genom vår gemenskap vill vi väcka och förmedla en glädje samt en nyfikenhet inför kamparten. Att främja nyfikenheten inför kamparten innebär för oss även att vara nyfikna på varandra – vi är stolta över den mångfald av medlemmar som finns representerade inom vår klubb! Alla medlemmar är en tillgång för vår verksamhet och alla har något att bidra med! Genom vår öppenhet och det samspel som förmedlas på våra träningspass utvecklar vi kamparten och varandra för att nå vår fulla potential.

Styrka och mod

Kombatan Göteborg strävar efter att utveckla en styrka hos våra medlemmar, såväl fysiskt som psykiskt. Genom våra träningar utvecklar vi vår koordination, kondition och fysiska uthållighet genom ibland tuffa utmaningar. Samtidigt utvecklar vi en inre styrka – förmågan att klara av en utmaning även om den till en början verkar svår. Vi kallar det helt enkelt för ett ”jävlar anamma”, en kämpaglöd och stolthet i att aldrig ge upp! En sådan viljestyrka och bestämdhet inför de utmaningar vi ställs inför skapar grunden i vår självförsvarsinställning; hamnar vi en position som vi inte vill vara i gör vi någonting åt det! Det är du som bestämmer!

Öppenhet och jämlikhet

Kombatan Göteborg och dess medlemmar har alltid en målsättning i att utvecklas. En förutsättning för en sådan utveckling bygger på en ödmjukhet och förståelse inför varandra. Det är i samspelet mellan medlemmar vår träning uppstår och ett sådant samspel kräver en tillit till varandras förmågor. Därför kännetecknas vår verksamhet av en respekt inför den mångfald av människor som kommer i kontakt med oss. Alla ska ges möjlighet att träna och delta utefter sina egna förmågor och förutsättningar.