Styrelsen

Styrelsen i Kombatan Göteborg består av:

Ordförande: Fredrik Johansson
Kassör: Ivar Salomonson
Ledamot: Andreas Johansson
Ledamot: Mats Tovhed

Vill du lämna in en motion, ställa frågor e.t.c. kan du göra det via:

styrelsen@kombatangoteborg.se