Solo Baston tävlingssystem utvärdering

I onsdags gästades klubben av Tommy Phersson och Johan Flink från Biting Rattan Stickfighting IF varvid våra medlemmar fick chans att prova på och ge feedback på förslag för uppdaterat tävlingssystem (Solo Baston Stickfighting) från FMA kommittén. Vi hoppas kunna locka fler utövare till stickfighting genom ett säkrare, roligare och mer fartfyllt tävlingssystem!

Några av huvudpunkterna i föreslagna regelsystem:

* Slag eller sparkar är *inte* tillåtna
* Grappling och nertagningar är tillåtna
* Slag med punio är tillåtna
* Sunkiti (stick) från hög position är tillåtna
* Avbrott vid låst position sker efter 5 “takter” dvs ca 5s.
* Avväpningar är tillåtna tex punio hit eller genom att använda fot/knä

Vad gäller ronder finns det f.n. 3 förslag och utvärdering från andra klubbar får ge vilken/vilka av dessa som blir slutligt förslag.

Länkar på ronder från utvärderingsmatcherna hittar du här:

Swedish Stickfighting Rules Evaluation 2022 – YouTube