Workshop med Tomi Harell den 20 oktober 2018

Varmt välkommen till vår workshop med Tomi Harell från Finland!

Program:
11:00 – 13:30 Mano Mano – Självförsvar
Lunch
14:30 – 17:00 Stickfighting – Tekniker, regler och sparringlekar

Plats: Teatergatan 19, Göteborg

Pris: 450 SEK
Betalning sker till bankgiro 807-4619 (märk med ditt namn + workshop)

Anmälan:
Skicka ett meddelande med ditt namn och klubbtillhörighet till vår email: info@kombatangoteborg.se.

Väl mött på mattan!

Arrangörerna
Kombatan Göteborg IF
www.kombatangoteborg.se