Lyckat vårläger

Det årliga vårlägret med Master Rando Remolin gav åter igen mersmak för hans egna sätt att träna
Kombatan på! Det blev många härliga timmar med drillning av samma tekniker utförda med double
baston, solo baston, espada y daga och mano mano. Inför nästa år kommer vi med stor sannolikhet
att göra ett riktigt stort event då klubben fyller hela 10 år! Mera information om nästa års begivenheter
kommer snart!