Sinawali

Sinawali kommer från tagalogs ”väva” och hänvisar till det sätt som slag och blockar vävs in i varandra när två utövare utför slagmönster med två käppar.