Palit-Palit

Från tagalogs ”att byta”. Betecknar en träningsform där man ömsesidigt attackerar och försvarar sig, oftast en attack i taget.