Baston

Från spanskans ord för käpp. Betecknar vanligtvis en rattanpinne av olika längd beroende på stil och tillämpningsområde.