[pt_view id=83f36dfqvk] Styrelsen - Kombatan Göteborg

Styrelsen

Styrelsen i Kombatan Göteborg består av:

Ordförande: Fredrik Johansson
Kassör: Ivar Salomonson
Intern revisor: Reynard Franklin
Revisorsuppleant: Anderz Hellgren
Suppleant: Daniel Olsson

Vill du lämna in en motion, ställa frågor e.t.c. kan du göra det via:

styrelsen@kombatangoteborg.se

0

Your Cart